Versteeglaan

Tegen het plan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 5 oktober 2011 is het beroep ongegrond verklaard. Hierdoor is het bestemmingsplan onherroepelijk. Naar aanleiding van deze uitspraak is een nieuw exploitatieplan opgesteld, dat op 28 februari 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Versteeglaan aan de oostelijke rand van het dorp Groenekan. De grenzen van het plangebied worden gevormd door de Versteeglaan in het westen, het perceel Groenekanseweg 74 in het noorden, de gronden achter Groenekanseweg 76 in het oosten en in het zuiden ligt de grens ter hoogte van Versteeglaan 142. Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is om de nieuwbouw van de basisschool De Nijepoort mogelijk te maken.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan via de viewer op deze webpagina digitaal worden ingezien. Voor een toelichting op het gebruik van de viewer kunt u kijken in de flyer 'De Bilt in beeld' pdf icoon
De viewer is uitsluitend bedoeld voor het inzien van het plan en bevat geen printmogelijkheden. Wanneer u de planregels, de verbeelding (plankaart) of de toelichting wilt printen, dan kunt u gebruikmaken van de onderstaande pdf-bestanden:

Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit:

Verder is het mogelijk om het bestemmingsplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11.

Reageren

Het indienen van een beroep bij Raad van State is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is inmideels verstreken.

Exploitatieplan Versteeglaan te Groenekan

Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad van De Bilt besloten tot (ongewijzigde) vaststelling van het Exploitatieplan Versteeglaan. Het vastgestelde exploitatieplan lag vanaf 14 maart 2013) gedurende zes weken (dus tot en met 25 april 2013 ter visie bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Bilthoven.

Gedurende genoemde termijn van tervisielegging zijn er geen zienswijzen en beroepen ingesteld. Daarmee is het exploitatieplan met ingang van 26 april 2013 onherroepelijk.

Exploitatiegebied

Het exploitatieplan bestaat uit een kaart van het exploitatiegebied, een omschrijving van de werken en werkzaamheden en een exploitatieopzet. Het exploitatieplangebied valt volledig samen met de begrenzing van het bestemmingsplangebied van het reeds onherroepelijke bestemmingsplan ‘Versteeglaan’.

Inzien exploitatieplan

Het vastgestelde exploitatieplan kan ingezien worden via onderstaande pdf bestand:

Verder is het mogelijk om het exploitatieplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11.

Reageren

Het indienen van een beroep bij Raad van State is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is inmiddels verstreken.