Voormalig gemeentehuis Maartensdijk

Het bestemmingsplan 'Voormalig gemeentehuis Maartensdijk eo' is op 29 september 2011 door de raad gewijzigd vastgesteld. Het plan is op 1 december in werking getreden en vanaf die datum onherroepelijk.

Plangebied

Het plangebied is begrensd door de Dorpsweg, de Tolakkerweg, de Industrieweg en het fiets- voetpad tussen de Dorpsweg en de Industrieweg in de kern Maartensdijk. Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk en de wens van woningbouw in de directe omgeving hiervan.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan via de viewer op deze webpagina digitaal worden ingezien. Voor een toelichting op het gebruik van de viewer kunt u kijken in de flyer 'De Bilt in beeld' pdf icoon.

De viewer is bedoeld voor het inzien van het plan bevat geen printmogelijkheden. Wanneer u de planregels, de verbeelding (plankaart) of de toelichting wilt printen, dan kunt u gebruik maken van de onderstaande pdf-bestanden pdf icoon:

Verder is het mogelijk om het bestemmingsplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11.

Reageren

Het indienen van een beroep bij Raad van State is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is inmiddels verstreken.