Bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan Voormalig gemeentehuis Maartensdijk

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 pdf icoon     

Locatie 'Tolakkerweg' te Maartensdijk, gemeente De Bilt, Bureauonderzoek
archeologie; 09059.bureauonderzoek.def.wpd; Maart 2010; E. Jacobs & H.W. van
Klaveren

Bijlage 2 pdf icoon  

Verkennend bodemonderzoek Tolakkerweg te Maartensdijk; BO8198; Aug
2008; Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Bijlage 3 pdf icoon

Verkennend bodemonderzoek Tolakkerweg te Maartensdijk; BO9241; Okt.
2009; Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Bijlage 4 pdf icoon

Afperkend en nader bodemonderzoek Tolakkerweg Maartensdijk;
BO10123; Mei 2010; Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Bijlage 5 pdf icoon

Natuurtoets Maartensdijk; BO-FS-090041637; Dec. 2009; Movares
Nederland B.V.

Bijlage 6 pdf icoon

Ecologische Onderzoek Maartensdijk, aanvullend onderzoek; MNO-HCL-100027905; Okt.
2010; Movares Nederland

Bijlage 7 pdf icoon

Quickscan externe veiligheid Maartensdijk; RU-KS-100000360; Jan. 2010 Movares
Nederland B.V.

Bijlage 8 pdf icoon

Onderzoek naar luchtkwaliteit; DBI10.2010.A002/845; Maart 2010;
Milieudienst Zuidoost-Utrecht

Bijlage 9 pdf icoon

Akoestisch onderzoek; DBI10.2010.A005/9232; Mei 2010; Milieudienst Zuidoost-Utrecht

Bijlage 10 pdf icoon

Memo rioleringplan; C5945.01.009; April 2010; DHV

Bijlage 11 pdf icoon ( is gelijk aan bijlage 1)

Archeologisch bureauonderzoek, Locatie 'Tolakkerweg' te Maartensdijk, gemeente De Bilt.
Projectcode Jacobs & Burnier; 09059, maart 2010