Westbroek 2007

Het bestemmingsplan voor de kern Westbroek is op 29 mei 2008 door de raad vastgesteld en op 20 januari 2009 door de provincie goedgekeurd. Het plan is op 19 maart 2009 van kracht geworden.

Het bestemmingsplan voor de kern Westbroek is op 29 mei 2008 door de raad vastgesteld en op 20 januari 2009 door de provincie goedgekeurd. Het bestemmingsplan is op 19 maart 2009 in werking getreden en is sinds 13 januari 2010 onherroepelijk.

Plangebied

Het plangebied betreft de kern Westbroek. De begrenzing van het plangebied bestaat globaal gesproken uit de overgang van de kernbebouwing naar het buitengebied en valt samen met de grens van het bestemmingsplan 'Buitengebied Maartensdijk', waarbij de grens op de Kerkdijk ligt na nummers 20 en 31, de grens op de Dr. Welfferweg ligt na nummers 27 en 56 en op de Burg. Huydecoperweg ligt de grens ter hoogte van de nummer 32.

Inzien bestemmingsplan

Het onherroepelijke bestemmingsplan kan via de viewer op deze webpagina digitaal worden ingezien. Voor een toelichting op het gebruik van de viewer kunt u kijken in de flyer 'De Bilt in beeld' pdf icoon.
De viewer is uitsluitend bedoeld voor het inzien van het plan en bevat geen printmogelijkheden. Wanneer u de toelichting, de planregels of de verbeelding (plankaart) wilt printen, dan kunt u gebruikmaken van de onderstaande pdf-bestanden pdf icoon:

Verder is het mogelijk om het bestemmingsplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11.

Reageren


Het indienen van een beroep bij Raad van State  is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is verstreken.