Geslotenverklaring Westbroek gaat in op 23 oktober

De borden waren alvast geplaatst, maar weggedraaid van de weg, zodat ze nog niet in werking waren. Dit in afwachting van het collegebesluit van 14 oktober jongstleden. Op 23 oktober 2008 worden de borden bijgedraaid en gaat de geslotenverklaring van de Korssesteeg in.

Op 22 juli 2008 heeft het college een beleidsregel vastgesteld voor de ontheffingverlening. Een aantal patiënten dat afhankelijk is van medische zorg in Westbroek en een aantal bedrijven gaf echter aan zich niet in deze beleidsregel te kunnen vinden. Voor het college is dit aanleiding geweest om het volgende te besluiten:

  • patiënten die in Westbroek medische zorg ontvangen kunnen een ontheffing krijgen. Een arts beoordeelt welke patiënten voor een ontheffing in aanmerking komen en informeert deze patiënten per brief. Met deze brief kan de patiënt bij de gemeente een ontheffing aanvragen
  • bij wijze van proef wordt een mandaat verleend aan drie bedrijven voor het verlenen van ontheffingen aan hun klanten. Deze drie bedrijven ontvangen van de gemeente een blanco ontheffing, waar zij zelf een datum en kenteken (van de auto van de klant) op invullen en een bedrijfsstempel en handtekening op zetten. De drie bedrijven zorgen zelf dat de ontheffing bij de klant terecht komt en houdt bij hoeveel klanten naar hun bedrijf komen.

Zo kunnen de effecten van de geslotenverklaring op de bedrijfsvoering van die bedrijven worden gemeten. De proef heeft een doorlooptijd van ongeveer drie maanden en wordt naar verwachting in de derde week van januari afgerond.

Bij evaluatie van de geslotenverklaring, wordt naar aanleiding van de uitkomsten van de proef ook gekeken naar de effecten op de bereikbaarheid van de bedrijven.

Informatie

Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Wiegant (Beheer Openbare Ruimte), telefoonnummer (030) 228 91 99, e-mail: wiegantm@debilt.nl.