Inrichtingsplan openbare ruimte centrum Bilthoven

We willen dit graag aan u laten zien en nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op 24 april in de aula van Het Nieuwe Lyceum, Jan Steenlaan 38 te Bilthoven
Bilthoven Bouwt

Een van de onderdelen van het centrumproject is het vernieuwen van de openbare ruimte. Het inrichtingsplan voor de Julianalaan, het Emmaplein, de Nachtegaallaan en de ‘Nieuwe doorsteek’ is nagenoeg klaar.

We willen dit graag aan u laten zien en nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 24 april in de aula van Het Nieuwe Lyceum, Jan Steenlaan 38 te Bilthoven. U kunt tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenlopen voor een toelichting op het plan. Aan de hand van thema’s als parkeren, auto- en fietsverkeer, groen en verlichting en voorzieningen voor gehandicapten kunt u zien hoe de openbare ruimte zal worden ingericht.

Werkgroep

Voor het opstellen van het inrichtingsplan is vanuit de klankbordgroep centrum Bilthoven een compacte werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners, scholen, het gehandicaptenplatform, de ouderenraad en de fietsersbond. Deze werkgroep heeft het plan bestudeerd en advies uitgebracht aan de gemeente. Op basis daarvan is het plan op een aantal onderdelen aangepast. Een aantal werkgroepleden is bij de inloopavond aanwezig om u meer te vertellen over de wijze waarop is samengewerkt en wat dit traject heeft opgeleverd.

Keuze straatmeubilair: uw stem telt!

Op één onderdeel van het plan heeft de gemeente nog geen keuze gemaakt. Dit betreft het straatmeubilair. Binnen de kaders van het beeldkwaliteitplan zijn er drie varianten geselecteerd. De uiteindelijke keuze laat de gemeente graag aan u over. Tussen 24 april en 22 mei kunt u uw stem uitbrengen. Hoe? Op www.bilthovenbouwt.nl vindt u straks drie afbeeldingen van setjes straatmeubilair;  een bank, een fietsbeugel en een prullenbak.

Met één klik op de muis stemt u op de variant die u het beste vindt passen bij de sfeer en uitstraling van het centrum van Bilthoven. Wilt u de varianten liever in het echt zien? Dat kan! Tegenover het informatiecentrum op de Julianalaan staan gedurende een aantal weken drie proefopstellingen van het straatmeubilair. Na 22 mei maakt de gemeente de balans op en wordt bekend welke variant we met de herinrichting in het centrum zullen plaatsen.

Voor meer informatie kijk op www.bilthovenbouwt.nl