Nationale Herdenking: Thema 'vrijheid wereldwijd'

Op vrijdag 4 mei wordt op twee plaatsen in onze gemeente de Nationale Herdenking gehouden.

De gemeentelijke herdenking vindt in Bilthoven plaats bij het monument bij Jagtlust. In Maartensdijk wordt de Nationale herdenking in de Sint Maartenskerk gehouden, gevolgd door twee minuten stilte bij de vlag op het Maartensplein.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden in het hele land om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Door het jaar heen vinden herdenkingen plaats die verbonden zijn aan specifieke gebeurtenissen of groepen slachtoffers. Op 4 mei komen alle ervaringen en groepen in herinnering samen.

Bilthoven

In Bilthoven start het programma pdf icoon om 19.45 uur met de stille tocht vanaf twee locaties naar het monument bij Jagtlust. Burgemeester Gerritsen zal de stille tocht, samen met zijn vrouw, leiden vanaf de hoek Soestdijkseweg/ Kortelaan; Wethouder en mevrouw Kamminga doen dat vanaf de hoek Soestdijkseweg/Anthonie van Leeuwenhoeklaan. De herdenking wordt muzikaal ondersteund door de Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt. De scoutinggroepen vormen een ruim cordon rond het monument en de Leerlingen van de Groen van Prinstererschool die het monument hebben geadopteerd. De leerlingen ontsteken de gasvlam en leggen de eerste bloemen bij het monument gevolgd door de scouts die hiermee de weg vrijmaken voor alle aanwezigen om hun bloemen te leggen.

Maartensdijk

In Maartensdijk start het programma pdf icoon om 19.00 uur in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40. Vanuit het college wonen wethouder drs. A.J. Ditewig en zijn echtgenote de herdenking bij. Na de bijeenkomst volgt een stille tocht langs Dijckstate naar het Maertensplein voor de twee minuten stilte bij de vlag.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in Jagtlust voor De Bilt en in Dijckstate voor Maartensdijk.

Vlaggen halfstok

Bij alle openbare gebouwen hangen vanaf 18.00 uur tot zonsonder¬gang (21.10 uur) de vlaggen halfstok. Ook bij het monument blijft na de twee minuten stilte de vlag halfstok. Dit doet recht aan het ingetogen karakter van de bijeenkomst. Burgemeester en wethouders van De Bilt stellen het zeer op prijs als ook alle inwoners van de gemeente deze gedragslijn volgen.

Oproep: respecteer de twee minuten stilte

Het symbolische twee minuten stilte maakt altijd veel indruk omdat tal van activiteiten in het dagelijks leven worden onderbroken. Niet alleen is het twee minuten stil op de radio en televisie, ook het openbaar vervoer komt tot stilstand. In veel openbare gelegenheden worden de activiteiten even stilgelegd of opgeschort tot na 20.15 uur. Veel mensen hechten zeer aan dit moment van stilte en bezinnen. Eén persoon kan de stilte van honderden anderen verstoren. Onze oproep is dan ook: respecteer deze twee minuten stilte.

Vervoer

Als u slecht ter been bent, dan kunt u zich voor vervoer naar de locaties Jagtlust in Bilthoven en Dijckstate in Maartensdijk wenden tot de Algemene Hulpdienst De Bilt-Bilthoven via telefoon (030) 228 77 9¬9. Doet u dit alstublieft wel tijdig vanwege de organisatie rondom dit vervoer. Op beide locaties zijn zitplaatsen gereserveerd voor u als u via deze service wordt vervoerd.