Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie ter inzage tot 15 mei

De Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie met bijbehorende planMER en Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie liggen tot en met maandag 14 mei 2012 tijdens openingstijden ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 in Bilthoven.
Verder informatie treft u aan in deze bekendmaking van de Provincie Utrecht.