Dag van de Leerplicht

Dag van de Leerplicht 2012 School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?
Dag van de leerplicht

Op donderdag 15 maart vierden we voor de negende keer de Dag van de Leerplicht. Dit jaar was er een nieuw thema voor de dag van de leerplicht: School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?  Daarom zijn  de leerplichtambtenaren van De Bilt op zoek gegaan naar leuke, inspirerende en motiverende verhalen. De groep 8 klassen  van de Bosbergschool, Julianaschool en de St. Theresiaschool hebben een opstel, gedicht of rap geschreven over Leerplicht en maakten kans op een mooie prijs.

Deze dag is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Brancheorganisatie Ingrado om leerplicht ook eens op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. Het uiteindelijke doel blijft natuurlijk om zoveel mogelijk leerlingen op het primair en voortgezet onderwijs en hun ouders bewust te maken van het belang van een diploma, zodat jongeren beter toegerust zijn om met succes de arbeidsmarkt te betreden.

De prijswinnaar per school won een leesboek gesigneerd en uitgereikt door de leerplichtambtenaren van De Bilt! Als troostprijs was er voor de klas ook nog iets lekkers.