Vernieuwen riolering Julianalaan. Doorgaand verkeer gestremd, winkels blijven bereikbaar!

Op maandag 2 april start aannemer Avezaat met het vernieuwen van de riolering in de Julianalaan.
Bilthoven BouwtGedurende circa 18 weken, tot en met eind juli, is de Julianalaan steeds in blokken van ongeveer 40 meter afgesloten.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk, maar de winkels blijven wel gewoon bereikbaar!

Het werk start aan de kant van het Emmaplein. De dagen voor Pasen is de kruising Emmaplein/Julianalaan afgesloten voor verkeer. De winkels op de Julianalaan zijn dan via de Vinkenlaan of de andere kant van de Julianalaan bereikbaar. Na de Pasen gaat het werk verder de Julianalaan op, tot aan de Rabobank. Naar verwachting is het werk eind juli klaar.   

Parkeren en toegankelijkheid

De aannemer probeert parkeerplaatsen zoveel mogelijk in tact te houden. Alleen daar waar gewerkt wordt, zijn parkeerplaatsen tijdelijk niet toegankelijk. De trottoirs blijven gespaard, met uitzondering van de stukken waar huisaansluitingen moeten worden vernieuwd. Daar worden loopvlonders aangebracht om de toegankelijkheid van woningen en winkels te waarborgen.

Waarom vernieuwen?

Het gebied rond de Julianalaan, Nachtegaallaan en het Emmaplein maakt deel uit van de modernisering van het centrum van Bilthoven. Ook de openbare ruimte wordt opgeknapt. Maar eerst moet het riool worden vervangen. Dit verkeert namelijk in slechte staat.
Het plan voor de nieuwe inrichting, gemaakt in samenwerking met een afvaardiging van onder andere ondernemers, bewoners en het gehandicaptenplatform is bijna klaar en wordt eind april aan omwonenden en geïnteresseerden gepresenteerd.

Meer informatie

Op www.bilthovenbouwt.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden. Ook wordt daar de voortgang van het werk bijgehouden. Heeft u vragen over deze werkzaamheden of die elders in het gebied? Kom dan eens langs in het informatiecentrum Bilthoven Bouwt, Julianalaan 1. Op woensdag (10.00 – 12.00 uur), vrijdag (14.00 - 17.00 uur) en op de eerste en derde zaterdag van de maand (11.00 -14.00 uur) is hier iemand aanwezig die uw vragen kan beantwoorden.