Vuurwerkpreventie in basisonderwijs

Verzendingsdatum:
5-12-2007
In 2007 wil de gemeente leerlingen in de bovenbouw van de basisschool actief benaderen en wijzen op de mogelijke gevaren bij het afsteken van vuurwerk.

De gemeente De Bilt voert al een aantal jaar een actief vuurwerk-preventiebeleid door het geven van voorlichting aan jeugdigen. Ook in 2007 wil de gemeente leerlingen in de bovenbouw van de basisschool actief benaderen en wijzen op de mogelijke gevaren bij het afsteken van vuurwerk en op verantwoord gebruik en mogelijke consequenties van verkeerd gebruik van vuurwerk. De gemeente heeft hiervoor Jeugd-Punt ingeschakeld.

De basisscholen in gemeente De Bilt zijn benaderd of zij belangstelling hebben voor een les. Dit jaar wordt voorlichting gegeven op 19 scholen, 28 groepen met in totaal zo’n 677 leerlingen. De les wordt gegeven in de maand december. Rond de jaarwisseling vinden altijd weer ongevallen met vuurwerk plaats. Soms omdat illegaal vuurwerk wordt gebruikt zoals strijkers, vaak ook omdat met vuurwerk vandalisme wordt gepleegd. Daarom wordt in de campagne niet alleen gewezen op de gevaren maar ook op de gevolgen van vandalisme voor de benadeelden èn voor de jongeren zelf. Met de vuurwerkcampagne hoopt de gemeente bij te dragen aan een jaarwisseling zonder ongelukken.

Bilthoven, 5 december 2007