Raad lanceert eigen digitale nieuwsbrief

Verzendingsdatum:
4-10-2011
De gemeenteraad van De Bilt brengt vanaf vandaag maandelijks een eigen nieuwsbrief uit. Deze digitale nieuwsbrief wordt na elke raadsvergadering verstuurd en kijkt terug op de belangrijkste besluiten, werkbezoeken en activiteiten van de afgelopen maand.

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wilt blijven van het raadswerk.

Belangstellenden van binnen en van buiten de gemeente De Bilt kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via http://www.debilt.nl/nieuwsbrieven.
Burgemeester Arjen Gerritsen is blij met het initiatief: “De raad heeft als hoogste bestuurlijke instantie een eigen verantwoordelijkheid richting de inwoners en organisaties van de gemeente. Met deze nieuwsbrief heeft de raad een eigen instrument in handen waarmee inwoners, organisaties en andere belangstellenden geïnformeerd worden over actuele onderwerpen.”

Ook fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA, Anne Brommersma vindt het belangrijk om de inwoners te informeren over het raadswerk. “Raadsleden zijn gekozen vertegenwoordigers en wij moeten verantwoording afleggen aan de omgeving. Dat kan op allerlei manieren en de nieuwsbrief is er een van. De samenleving verzamelt steeds meer informatie digitaal, dus is het logisch dat de nieuwsbrief op deze manier verspreid wordt. Bovendien is in de nieuwsbrief meer ruimte voor informatie dan op de gemeentepagina, waar alleen de agenda’ s van de vergaderingen staan.”

De digitale nieuwsbrief is van de hele raad en is geen platform voor partijpolitieke uitingen. De fracties hebben hiervoor hun eigen websites en gebruik van social media.