Word gast van de gemeenteraad van De Bilt

Verzendingsdatum:
5-03-2012
De gemeenteraad opent vanaf maart zijn deuren voor een gast van de raad. Elke inwoner van De Bilt met belangstelling voor de politiek kan hier gebruik van maken. Hij of zij is te gast bij een raadsvergadering en wordt begeleid door een van de raadsleden.

Elke vier jaar kiezen de inwoners van De Bilt hun gemeenteraad. De gemeenteraad van De Bilt heeft 27 leden. Maar wat doen deze raadsleden precies? Wat houdt een raadsvergadering of een commissievergadering in? Hoe komt de raad tot een besluit? De gast van de raad krijgt op deze en andere vragen antwoord.

De raadsvergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom om deze bij te wonen. De gast van de raad krijgt echter een persoonlijke ontvangst van één van de raadsleden. Het raadslid vertelt hoe het er in de raads- en de commissievergaderingen aan toe gaat en wat het raadswerk precies inhoudt. Ook is er ruimte voor inhoudelijke of politieke vragen. De gast van de raad volgt de raadsvergadering vanaf de publieke tribune. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om andere raadsleden te ontmoeten en na te praten.

De uitnodiging geldt voor alle inwoners van De Bilt, die zich betrokken voelen bij de gemeente of wat meer willen weten van de politiek. 'Gast van de raad' is een unieke mogelijkheid om in gesprek te komen met raadsleden en de drempel tussen inwoners en de politiek te verlagen.

Wilt u ook een keer gast van de Biltse raad zijn? Meldt u dan aan bij de raadsgriffie via e-mail raadsgriffie@debilt.nl of telefoon (030) 228 91 64.