Arbeidsvoorwaarden

De gemeente De Bilt volgt de CAO gemeenten en heeft daarnaast aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Een aantal noemen we hieronder.

Flexibele werktijden

We hebben een 36-urige werkweek en flexibele werktijden.
Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. Daarom zijn de werktijden flexibel en hebben we ruime mogelijkheden om parttime te werken of verlof op te nemen. Ieder jaar kun je extra verlofdagen kopen of verkopen. Net wat je wilt. Uiteraard doe je dat in overleg met je leidinggevende.

Salaris

Je salaris hangt af van het soort werk dat je doet. Aan iedere functie is een schaal gekoppeld. Iedere schaal heeft een opbouw van 11 treden. Bij goed functioneren ontvang je ieder jaar een periodieke salarisverhoging (trede) en groei je door naar het maximum bedrag van de voor jou geldende salarisschaal. Zie het overzicht van de salarisschalen voor gemeenteambtenaren pdf icoon

Verlof

Een fulltime medewerker heeft op jaarbasis recht op 23 verlofdagen. Afhankelijk van je leeftijd komen er nog enkele dagen bij.

Vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen levensloopbijdrage

Op jaarbasis heb je recht op een vakantietoelage van 8%, een eindejaarsuitkering van 6% en een levensloopbijdrage van 1,5 % van je bruto jaarsalaris.

Tegemoetkoming reiskosten

In de reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente De Bilt 2012 wordt gebruikmaking van de fiets en Openbaar Vervoer voor het woon-werkverkeer gestimuleerd.

Als je voor je woon/werkverkeer overwegend gebruikmaakt van het openbaar vervoer, ontvang je op declaratiebasis een tegemoetkoming van 100% van de gemaakte kosten van bus, trein en fietsenstalling, met een maximum van € 200,- per maand als je 5 dagen per week reist  (deeltijders naar rato), uitgaande van de meest voordelige wijze van reizen.

Bij gebruikmaking van eigen vervoer geldt bij een enkele reisafstand van minimaal 5 km (fiets) of minimaal 10 km (andere middelen van vervoer) een (vaste) vervoervergoeding van € 0,10 netto per km, afgetopt op maximaal 24 km enkele reis.

Als je tijdens je werk moet reizen, bv. een vergadering elders moet bijwonen, geldt een OV-vergoeding van 100% of een vergoeding voor dienstreiskilometers van € 0,37 per km.

Fietsenplan

Kom je op de fiets naar je werk? Dan kun je ongeacht de reisafstand eventueel naast de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer via het fietsenplan een fiets en bijbehorende accessoires aanschaffen. De kosten van aanschaf worden verrekend met je bruto salaris. Vanwege het fiscale voordeel is dit financieel erg aantrekkelijk.

Gesprekkencyclus

Bij gemeente De Bilt wordt jaarlijks met iedere medewerker ten minste een drietal gesprekken gevoerd; het planningsgesprek, het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek.

Bedrijfsfitness

De gemeente De Bilt biedt haar medewerkers de mogelijkheid om tegen een gringe eigen bijdrage in eigen tijd onbeperkt te sporten bij SportCity (vestiging naar keuze). Tijdens de ruime openingstijden van de sportschool kun je fitness en allerlei groepslessen volgen. Je kunt ook gebruikmaken van de saunafaciliteiten en in Bilthoven kun je zelfs profiteren van de faciliteiten van zwembad Brandenburg.

Bedrijfsrestaurant

Ons gemeentekantoor beschikt over een uitstekend bedrijfsrestaurant, waar op donderdag ook een warme maaltijd verkrijgbaar is.

Korting op collectieve (ziektekosten)verzekeringen

Als je een verzekering afsluit bij Centraal Beheer kun je profiteren van een aantrekkelijke personeelskorting. Dat geldt ook voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering bij het IZA. Besluit je daarvan gebruik te maken, dan ontvang je van de gemeente De Bilt jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering mits je het hebt gekozen voor een aanvullende verzekering op minimaal Classic–niveau.

Pensioen

Als ambtenaar bij gemeente De Bilt ben je aangesloten bij de pensioenregeling van het ABP.

Cafetariamodel verlof

Jaarlijks kun je via het cafetariamodel een deel van je verlofuren kopen of verkopen. Aan het einde van elk jaar ontvang je hierover bericht en kun je bepalen wat te doen.

Opleidingsmogelijkheden

Er is volop ruimte om je verder te ontwikkelen binnen onze organisatie. Afhankelijk van nut en noodzaak zal een studie volledig vergoed worden en wordt verlof verleend voor het bijwonen van de lessen als deze in werktijd plaatsvinden.
Een keer per vijf jaar kom je in aanmerking voor een professioneel loopbaanadvies.