gehandicaptenparkeerplaats Spreeuwlaan 126 Bilthoven en A.Nobellaan 140

Locatie:
3731 DM, 3722 ZD
Publicatiedatum:
4 november 2009
Type bekendmaking:
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat zij van plan zijn om door plaatsing van het verkeersbord E6 van de bijlage behorend bij het Koninklijk Besluit van 26 juli 1990, stb.459 houdende de vaststelling va neen nieuw Regelement Verkeersregels en verkeerstekens, een parkeerverbod in te stellen voor de door een markering aangegeven parkeerplaats nabij perceel; Spreeuwlaan 126 te Bilthoven behalve voor de auto met kenteken HX-RF-44 Alfred Nobellaan 140 te De Bilt behalve de auto met kenteken 32-PF-VS Belanghebbende kunnen binnen een termijn van 2 weken na de datum van bekendmaking op grond van artikel 4:8van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u sturen naar; Gemeente De Bilt, afdeling Publiekszaken, postbus 300 3720 AH Bilthoven.