Wet milieubeheer Activiteitenbesluit

Locatie:
Bilthoven, Leyenseweg 125
Publicatiedatum:
31 maart 2010
Type bekendmaking:
meldingen

Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat de volgende meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

(Algemene maatregel van Bestuur) zijn binnen gekomen:

 

Aanvrager: de heer D. Bos

Inrichting: Zelfdoen Bilthoven B.V. h.o.d.n. Multimate Bilthoven

Adres: Leyenseweg 125, 3721 BC Bilthoven

Omschrijving: het oprichten van een bouwmarkt

Betreft: het Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Tegen deze meldingen staat géén beroep open volgens de Wet milieubeheer.

U kunt de meldingen inzien van 2 april tot 16 maart 2010 in het gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 uur (of volgens afspraak).

 

Bilthoven, 31 maart 2010