Zitting hoofdstembureau

Locatie:
3737, 3615, 3739, 3738, 3721, 3722, 3731, 3732, 3723
Publicatiedatum:
13 januari 2010
Type bekendmaking:
verkiezingen

Verkiezing Gemeenteraad 2010 ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 3 maart 2010 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 22 januari 2010 om 16.00 uur, in gemeentehuis Jagtlust in een openbare zitting zal beslissen over · de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; · het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; · het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Plaats: Bilthoven Datum: 5 januari 2010 De voorzitter voornoemd, A.J. Gerritsen