Verkoop vuurwerk Hessenweg 154

Locatie:
De Bilt, Hessenweg 154
Publicatiedatum:
8 december 2010
Type bekendmaking:
apv vergunning

OPENBARE BEKENDMAKING ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat is afgegeven:

de beschikking op de aanvraag om een vuurwerkverkoopvergunning ingevolge artikel 2.6.2 van de APV betreffende:
- Van den Akker Techniek, Oude Brandenburgerweg 45-47, 3721 DT Bilthoven;
- Deco Home Jochem, Hessenweg 154, 3731 JM De Bilt;
- Fa. van der Neut, Groenekanseweg 5–13, 3737 AA Groenekan;
- GroenRijk Hollandsche Rading, Tolakkerweg 138, 3739 JS Hollandsche Rading.
- Profile Rene, Hessenweg 131 3731 JG De Bilt.

Het betreft de verkoop van consumentenvuurwerk tijdens de aangewezen verkoopdagen 29, 30  en 31 december 2010. 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer M. Kradolfer, afdeling Vergunningen en Toezicht, tel.nr. 030-22 89 609.

Belanghebbenden die door deze vuurwerkverkoopvergunningen rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen gedurende zes weken te rekenen vanaf 9 december 2010 een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Ook al dient u een bezwaarschrift in, dan mag toch van de verleende vergunningen gebruik worden gemaakt. Wilt u dat voorkomen dan kunt u tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U moet voor een dergelijke voorziening griffierecht betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de griffier van de rechtbank.

Bilthoven, 1 december 2010