Activiteitenbesluit Looydijk 108

Locatie:
De Bilt, Looydijk 108
Publicatiedatum:
14 maart 2012
Type bekendmaking:
milieu-informatie

WET MILIEUBEHEER

Algemene wet bestuursrecht

 

Kennisgeving van ingediende meldingen op grond van Besluiten milieubeheer (AMvB’s)

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

·          Groenekanseweg 78, 3737 AH Groenekan. De melding is ingediend door Boomkwekerij Van Vulpen en betreft: het wijzigen van een inrichting waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen   milieubeheer van toepassing is.

·          Looydijk 108, 3732 VH De Bilt. De melding is ingediend door Albert Heijn en betreft:

het oprichten van een inrichting waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen   milieubeheer van toepassing is.

·           Looydijk 120, 3732 VH De Bilt. De melding is ingediend door Warenhuis De Bilt B.V. en betreft:

het oprichten van een inrichting waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen   milieubeheer van toepassing is.

·          Groenekanseweg 10, 3732 AG Groenekan. De melding is ingediend door LXE Nederland en betreft:

het oprichten van een inrichting waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen   milieubeheer van toepassing is.

 

Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500.

De Milieudienst is het gemeentelijk aanspreekpunt voor milieuzaken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Milieudienst over bijvoorbeeld controles en -meldingen voor bedrijven, bodem- en grondwaterverontreiniging en milieuklachten over bedrijven.

 

Laan van Vollenhove 3211 (kantorencentrum Vollenhove, boven winkelcentrum, ingang A, 1e etage)

Postbus 461

3700 AL Zeist

telefoon (030) 69 99 500

fax (030) 69 99 599

info@milieudienstzou.nl

 

Geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.