Aanvraag reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Locatie:
De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 87
Publicatiedatum:
25 april 2012
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Subtype bekendmaking:
Aanvraag reguliere procedure

verbouw appartementen (13-04-2012)

Rechtsmogelijkheden

Inzage
De aanvragen omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen uitsluitend ter inzage. U kunt in dit stadium op bovenstaande aanvragen nog niet reageren. Zodra dit wel het geval is, wordt u hierover geïnformeerd in deze gemeenterubriek.

Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u een afspraak maken bij het informatiecentrum van de afdeling Publiekszaken op tel. 030-2289411 of via de website www.debilt.nl onder het kopje gemeenteloket >afspraken

Bij eventueel gefaseerde aanvragen is de aanvraag in twee fases opgedeeld op verzoek van de aanvrager. De twee fases samen vormen de omgevingsvergunning. Tegen beide fases staat na besluitvorming bezwaar en/of beroep open.