Aanvraag reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Locatie:
Bilthoven, Emmaplein 18
Publicatiedatum:
2 mei 2012
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Subtype bekendmaking:
Aanvraag reguliere procedure

wijzigen gebruik 23-04-2012)

Rechtsmogelijkheden

Inzage
De aanvragen omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen uitsluitend ter inzage. U kunt in dit stadium op bovenstaande aanvragen nog niet reageren. Zodra dit wel het geval is, wordt u hierover geïnformeerd in deze gemeenterubriek.

Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken moet u een afspraak maken via de website www.debilt.nl > gemeenteloket > afspraken > Bouwdossier inzien of via het Informatiecentrum op tel. 030-2289411.

Bij eventueel gefaseerde aanvragen is de aanvraag in twee fases opgedeeld op verzoek van de aanvrager. De twee fases samen vormen de omgevingsvergunning. Tegen beide fases staat na besluitvorming bezwaar en/of beroep open.