Kennisgeving van ingediende meldingen op grond van Besluiten milieubeheer 06062012

Locatie:
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek
Publicatiedatum:
6 juni 2012

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Algemene wet bestuursrecht


Kennisgeving van ingediende meldingen op grond van Besluiten milieubeheer (AMvB’s)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:
• Jan Provostlaan 97 te Bilthoven.  De melding is ingediend door Tandarts Chrisstoffels en betreft
het oprichten van een inrichting waarop het Besluit milieubeheer van toepassing is.
• Weidmanlaan 2a te Bilthoven. De melding is ingediend door Tandartsenpraktijk T.M. van Houten en betreft het oprichten van en inrichting waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is.

Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500.

Milieudienst Zuidoost-Utrecht

De Milieudienst is het gemeentelijk aanspreekpunt voor milieuzaken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Milieudienst over bijvoorbeeld: vooroverleg milieudeel omgevingsvergunningen, -controles en -meldingen voor bedrijven, bodem- en grondwaterverontreiniging en milieuklachten over bedrijven. Zie voor een volledig overzicht van onze diensten www.milieudienstzou.nl.

Laan van Vollenhove 3211
(in kantorencentrum Vollenhove, boven winkelcentrum, ingang A, 1e verdieping)
Postbus 461
3700 AL Zeist
telefoon (030) 69 99 500
fax (030) 69 99 599
info@milieudienstzou.nl

Geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.