Informatie schoolsport basisonderwijs

In de gemeente vinden er ieder jaar schoolsportdagen plaats.


 Maand       Sport Doelgroepen
 Oktober  Zwemwedstrijden  Groepen 7
 Januari  Lijn -en basketbalwedstrijden   Groepen 8
 Mei  Schoolsportdagen  Groepen 6, 7 en 8

Informatie

  • Joke van Kessel, afdeling Samenlevingszaken gemeente De Bilt, telefoon (030) 228 96 18, e-mail: kesselj@debilt.nl.
  • Ton van der Linden, voorzitter Sportcommissie, leerkracht basisschool Sint Michaël, Kerklaan  33; 3731 EE De Bilt, telefoon (030) 220 12 14, e-mail tvdlinden@basisschoolstmichael.nl

Organisatie

Door Commissie voor Lichamelijke Opvoeding in schoolverband, ook wel de Sportcommisssie genoemd valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Directeuren van basisscholen. De commissie bestaat uit vakleerkrachten gymnastiek in de gemeente en vertegenwoordigers van enkele basisscholen. Het secretariaat wordt door een medewerkster van de gemeente gevoerd.