Masquerade

Masquerade is een jeugdtheaterschool. We vinden het een uitdaging om met kinderen en jongeren theater te maken. De school organiseert theaterlessen, schoolprojecten en voorstellingen. Ze heeft een kernaanbod waar wekelijks meer dan 200 kinderen en jongeren theaterlessen volgen. Deze theaterlessen zijn gebaseerd op een leerplan met een duidelijke leerlijn voor de kinderen.

Basisscholen

Culturele projecten in samenwerking met Kunstcentraal en KIDS

Masquerade ontwikkelt weer spetterende theaterworkshops in samen werking met Kunstcentraal. De workshops worden onderdeel van een lessenpakket, dat bestaat uit 4 à 5 lessen. Deze lessen worden gegeven door de leerkracht van de basisschool. Masquerade maakt een passende theaterworkshop bij deze lessen. De workshops worden ontwikkeld vanuit de leerlijn van de jeugdtheaterschool waarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfasen van kinderen.

Regieprojecten

Masquerade geeft haar lessen in Bilthoven en Hollandsche Rading en biedt verdiepend theateronderwijs en onderscheidt zich hiermee van reguliere theatercursussen. Inmiddels heeft Masquerade vele leerlingen uit omliggende plaatsen.

Zo werken ze nauw samen met de Van Dijckschool in Bilthoven. Er worden lessen gegeven in de groepen 6 tm 8. Ook in de BSO kunnen kinderen dramalessen volgen en al een flink aantal jaar verzorgt Masquerade het script en de regie van de groep 8 musical.

Buitenschoolse lessen theater

Bij Masquerade kun je meerdere jaren cursussen volgen. Ieder jaar leer je nieuwe technieken en spelvaardigheden. Bij de jonge kinderen gaat het vooral om spelplezier; oudere kinderen leren daarnaast hoe ze iets van artistieke waarde kunnen maken.
 
Als je start met toneelspelen begin je in een theaterklas. Daarna kun je doorstromen naar een musicalklas of opleidingsklas, waar de nadruk op de techniek van het spelen ligt. Vervolgens kun je auditie doen voor een rol in één van de productieklassen. Je werkt dan onder leiding van een regisseur aan een echte theaterproductie. Het lesprogramma is zo opgebouwd dat je in kleine groepen (van maximaal 14 kinderen) spellessen krijgt die aansluiten bij je leeftijd en je ervaring.

In de schoolvakanties bieden we driedaagse cursussen. Ook zijn we in de herfst gestart met ‘In de Piste’. Een driedaags circusprojekt. Een groot succes!

Lessenreeksen onder schooltijd

Rechtspraak in Westbroek (groep 7 en 8)
In dit project krijgen de leerlingen informatie over de rechtspraak in de geschiedenis. Op school wordt hier d.m.v. een uitgebreid lessen pakket aandacht aan besteed.

Vervolgens bereiden ze aan de hand van een echte rechtszaak, van rond 1800, een rollenspel voor. Deze voorbereidende les wordt gegeven in de theaterstudio van Masquerade. Daarna worden ze verwelkomd door een rechter (gespeeld door docenten van Masquerade) in de hervormde kerk in Westbroek. In deze kerk werd in het verleden recht gesproken. Hier spelen de leerlingen een rechtszaak na. Terug op school geven zij hun mening over de uitspraak in de vorm van een krantenartikel over de rechtszaak.

Kijk voor soortgelijke  projecten die voorgaande jaren zijn georganiseerd op de website van masquerade.

Voortgezet onderwijs

Theaterlessen

Tijdens deze lessen maken de leerlingen kennis met de basisvaardigheden van het toneel spelen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende technieken waaronder improvisatie, houding en beweging, personage opbouw en rollenspelen. Daarnaast kunnen de leerlingen lessen krijgen in zang en dans.

Duur: van enkele lessen tot een heel schooljaar
Geschikt voor 12 t/m 18 jaar

Momenteel zijn we bezig met lessen geven op de Utrechtse Heuvelrug. Deze lessen zullen volgend jaar uitgebreid worden naar vaste dagen per week.

Regieprojecten

Docenten van Masquerade maken met leerlingen een musical. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Bijvoorbeeld alleen de regie op het gebied van toneel en/of  ondersteuning bij spel, zang en dans. Masquerade heeft enkele musicals uitgewerkt en zijn geschikt om te spelen voor grote groepen kinderen.
Enkele voorbeelden zijn: Romeo & Julia, Don Juan, Brugklas Fever, De sprookjesshow, 9 to 5.

Duur: van enkele lessen tot een heel schooljaar
Geschikt voor 12 t/m 18 jaar

Workshop: De filmmachine

Masquerade heeft in samenwerking met Talmon Multi Me dia een workshop ontwikkelt waarin leerlingen leren hoe je zelf een film kunt maken. Door middel van een eenvoudige installatie, de filmmachine, spelen leerlingen zelf de hoofdrol in hun eigen filmpje. Masquerade verzorgt het acteergedeelte van de workshop. Het spelen van de vier basisemoties (boos, blij, bang, bedroefd) staan hierin centraal. Leerlingen leren vaardigheden over het transformeren en het schakelen van de ene emotie naar de andere. Uiteindelijk krijgen de leerlingen hun filmpje mee in de vorm van een ‘flip over boekje’.

Duur: 1 à 2 lessen
Geschikt voor groep 7 en 8

Theater en beeldende kunst

In dit project dient beeldende kunst als inspiratiebron voor het maken van theater. We stimuleren de leerlingen om anders en actiever naar beeldende kunst te kijken.


 
We dagen de leerling uit om hun eigen creativiteit te laten spreken, om dit vervolgens te vertalen naar hun durven, denken en doen bij het spelen van theater. Doordat we vernieuwende, leuke stromingen uit de kunstgeschiedenis gebruiken wordt de creatieve kant van de leerling geprikkeld én ontwikkeld. Ook bij dit project wordt de lessenreeks aangevuld met een lespakket dat bestaat uit een lesbrief met het aangeboden lesmateriaal en aanvullend lesmateriaal.

Duur: van 1 dag project tot enkele lessen
Geschikt voor 12 t/m 18 jaar

To play or not to play

Dit project gaat over de houdbaarheidsdatum van Shakespeare. Ze leren hier niet alleen over misschien wel de grootste schrijver die Engeland ooit gekend heeft, maar ook worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over belangrijke thema`s en historische stukken die een algemene ontwikkeling niet mogen ontberen.
Het project kan gekoppeld worden aan lessen voor de vakken C.K.V., Engels en drama. Ook bij dit project wordt de lessenreeks aangevuld met een lespakket dat bestaat uit een lesbrief met het aangeboden lesmateriaal en aanvullend lesmateriaal. Daarnaast zit er in het pakket informatie over Shakespeare en zijn werk.

Duur: van 1 dag project tot enkele lessen
Geschikt voor de bovenbouw

Thema projecten

Voor de jongere leerlingen heeft Masquerade een project ontwikkeld bestaande uit drie thema’s: liefde, afscheid en macht. Deze thema’s spelen een rol in ieder leven en zijn tevens een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. Daarom werken we tijdens dit project met materiaal uit meerdere disciplines: we maken gebruik van muziek, schilderijen, foto’s, tijdschriften en verhalen.
We besteden aandacht aan een thema waarbij we in de eerste les vooral werken met materialen van buitenaf en de tweede les de leerlingen zelf scènes laten maken. De drie thema’s worden gerelateerd aan de wereld van de kinderen waarin de groepscultuur en hun eigen individuele ontwikkeling centraal staan.

Duur: van 1 dag project tot enkele lessen
Geschikt voor de onderbouw

Speciaal onderwijs

Masquerade is actief in het buitengewoon Onderwijs en voornamelijk op de Berg en Bosschool in Bilthoven, een school voor leerlingen met een “aan autisme verwante stoornis”.
Op deze school organiseert Masquerade de volgende activiteiten:

Lessenreeksen Theater

Deze worden gegeven aan de WPL (leerwerkplekken )en de AGT (arbeidsgerichte training).
De leeftijd van de leerlingen varieert tussen de 15 en 19 jaar en heeft meerdere doelen:

  • presenteren binnen de WPL waaronder improvisaties, personageopbouw, tableau vivants, rollenspelen, stem en tekst gebruik
  • arbeidsgerichte training binnen de AGT waaronder improvisaties, personageopbouw, tableau vivants, rollenspelen, stem en tekst gebruik
  • sociaal en emotionele ontwikkeling
  • artistieke ontwikkeling
    Naast de Berg en Bosschool heeft Masquerade theaterles gegeven op Bartimeus. Een school voor blinde en slechtziende kinderen.

Pimp mijn sprookje

Pimp mijn sprookje is een project dat Masquerade organiseert in samenwerking met Kunstcentraal. Bij alle basisscholen in de gemeente De Bilt  krijgen de groepen 7 een theaterworkshop over sprookjes. Hieraan gekoppeld bezoekt een schrijver de klassen en krijgen de kinderen twee schrijfworkshops. De leerlingen zullen zelf een ‘gepimpt’ sprookje schrijven. Uit elke klas worden er drie sprookjes uitgekozen.

Vervolgens worden van alle scholen de 10 beste sprookjes uitgekozen. Deze worden bewerkt door studenten van de schrijfopleiding van de HKU. Ze maken er een groep 8 musical van, die in het schooljaar 2012-2013 gespeeld zal worden op de basisscholen. De musical zal aansluiten bij de viering van het 900 jarig bestaan van de gemeente De Bilt.

Hiernaast hebben de leerlingen van basisscholen in De Bilt uit de groepen 7 en 8 een hoorspel over Mathilde, een keizerin die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van De Bilt, gemaakt. Dit hoorspel werd gemaakt in samenwerking met de radio-omroep Roulette FM en is uitgezonden op 14 maart 2012.

Voor meer informatie over Pimp mijn Sprookje ga naar de website: www.pimpmijnsprookje.nl

Informatie

Kijk voor meer informatie over de verschillende activiteiten op de website van Masquerade! www.theaterschoolmasquerade.nl