Achtergrond Doe mee

Gemeente De Bilt zet zich samen met betrokken partijen in voor sport- en cultuurstimulatie in de gemeente. Met Doe Mee De Bilt gaan we verder waar Sport Mee stopt, maar trekken we het kader breder. Aanleiding hiervoor is de nieuwe impulsregeling brede scholen, sport en cultuur (regeling combinatiefuncties). Deze beoogt sport- en cultuuraanbod breder toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Regeling combinatiefuncties

De regeling combinatiefuncties is gericht op de individuele kracht van kinderen en jongeren. De kracht om zelf invulling aan hun leven te geven en een plaats in de maatschappij te vinden. Er wordt uitgegaan van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. De uitgangssituatie is echter niet voor alle kinderen en jongeren gelijk. Sommige hebben een betere uitgangspositie dan anderen. Met de combinatiefuncties worden extra kansen gecreëerd voor kinderen en jongeren die van huis uit wat minder kansen hebben meegekregen. 

Het Doe Mee team bestaat uit combinatiefunctionarissen. Een combinatiefunctionaris is een uitvoerder op het gebied van sport of van cultuur. Hij werkt op minimaal twee verschillende plaatsen en in twee verschillende sectoren. Dat kan betekenen dat hij overdag extra sportprojecten op de basisschool verzorgt en na school bij de sportvereniging jeugdtrainers ondersteunt. Hoewel de combinatiefunctionaris bij minimaal twee organisaties werkzaam is, heeft hij maar één werkgever.

Te realiseren doelen

Door de inzet van een combinatiefunctionaris wordt beoogt de volgende zaken te realiseren:

  • Het uitbreiden van het aantal (brede) scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.
  • Het versterken van de maatschappelijke functies van ca. 10% van alle sportverenigingen en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en in de wijk.
  • Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
  • Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.

Verhalen uit de praktijk (film)

Kom meer te weten over de invulling, het effect, draagvlak en tips en successen met betrekking tot de combinatiefuncties. En neem een kijkje in de wereld van combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches, coördinatoren, wethouders en beleidsmedewerkers over hun ervaring met de combinatiefuncties!

Bekijk de film 'Combinatiefuncties, bruggenbouwers in beeld'

 

  Start een filmpje op YouTube over de Combinatiefunctionaris