Meewerkende organisaties

De gemeente ondersteunt en faciliteert de combinatiefunctionarissen. De organisatie van de activiteiten ligt in handen van de combinatiefunctionarissen. Zij zijn werkzaam vanuit verschillende organisaties. Deze worden hierna genoemd.

Stichting Animo

Stichting Animo is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de zes kernen van Gemeente de Bilt. Ze exploiteren twee jongeren activiteitencentra en een buurthuis. Daarnaast bieden ze een uitgebreid aanbod aan cursussen en activiteiten. De kernactiviteit van Animo is het ondersteunen van bewoners van Gemeente de Bilt. Bij het ontwikkelen van hun eigen activiteiten. Dit doen ze voor kinderen, jongeren en voor volwassenen. Voorbeelden hiervan zijn een klaverjasgroep in het buurthuis, een meiden voetbalgroep (Pink players) en een bridgeclub.

Kijk voor meer informatie op www.animowerkt.nl

Animo Werkt aan welzijn!

Stichting Delta

Stichting Delta De Bilt is medio 2008 ontstaan uit de samenwerki ng tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants of algemeen christelijk. Stichting Delta streeft naar kwalitatief uitstekend onderwijs dat gegeven wordt door uitstekend personeel in een professionele organisatie.

Kijk voor meer informatie op www.deltadebilt.nl.

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs

Stichting Masquerade

Stichting Masquerade is een jeugdtheaterschool waar ze het een uitdaging vinden om met kinderen en jongeren theater te maken. In 1997 begon het als een klein groepje wat inmiddels is uitgegroeid tot een jeugdtheaterschool met meer dan 200 leerlingen en een flink aantal schoolprojecten. Ze bieden theaterlessen aan in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar volgens een uitgewerkt leerplan. De missie en visie van Masquerade: bij kinderen zijn al verschillende bouwstenen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden aanwezig, deze gebieden kunnen door de juiste begeleiding en omgeving ontwikkeld worden.

Kijk voor meer informatie op www.theaterschoolmasquerade.nl 

Masquerade

 

VVSO WVT

Vereniging voor Samenlevingsopbouw (V.V.S.O.) WVT is een welzijnsorganisatie met ruim 4000 leden. WVT biedt een uitgebreid pakket van educatieve, recreatieve, creatieve en sportieve activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er informatiespreekuren, facilitaire ondersteuning voor (bewoners-) groepen en een tweetal peuterspeelzalen. Verder beschikt WVT over een tweetal tennisbanen en een bijgebouw met berging en kantine.

De sociaal-cultureel werker van WVT is namens Doe Mee verantwoordelijk voor het verzorgen van de sportbus op de woensdagmiddag (14.00-15.30 uur) op het trapveldje aan de Orionlaan te Bilthoven.

Kijk voor meer informatie op: www.vvsowvt.nl

WVT