Bijstandsuitkering, Wet Werk en Bijstand

Meent u recht te hebben op een bijstandsuitkering of heeft u vragen met betrekking tot minimuminkomen?

Omschrijving

Dan kunt u terecht bij het kantoor van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Het Rond 6 in Zeist of op de www.rsdkrh.nl

Informatie voor werkzoekenden

  • Op www.werk.nl van UWV en UWV Werkplein vindt u meer informatie over het vinden van werk en het aanvragen van een uitkering. Deze aanvraag is elektronisch en rechtsgeldig.
  • Via deze link kunt u uw klantgegevens inzien van UWV en de regionale sociale dienst.