Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een bijdrage in niet-alledaagse kosten.

Omschrijving

Bijzondere bijstand kan een uitkomst bieden als blijkt dat het inkomen niet voldoende is om bepaalde kosten zelf te betalen. Het gaat om noodzakelijke kosten waarvoor nergens anders vergoeding mogelijk is.

 

Of een burger in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoe hoog de bijdrage is, hangt af van persoonlijke omstandigheden en inkomen.

 

Bijzondere bijstand is niet alleen bestemd voor mensen met een uitkering of een pensioen. Ook mensen met een hoger inkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen.

 

Informatie en aanvragen

De Regionale Sociale Dienst in Zeist voert deze regeling uit. Hier kunt u terecht voor meer informatie.