Exploitatievergunning, aanvragen

De exploitatievergunning regelt de openbare orde en veiligheid rondom een horecagelegenheid. U kunt hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Omschrijving

Een exploitatievergunning is een vergunning die per gemeente kan verschillen want de grondslag van deze vergunning ligt namelijk in de Algemene Plaatselijke Verordening. De exploitatievergunning regelt de openbare orde en veiligheid rondom een horecagelegenheid. U kunt hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Heeft u nog wel een horeca-exploitatievergunning nodig? Vul daarom eerst onderstaande vragen in voordat u de gehele aanvraag invult en indient.

- Bent u in het bezit van een Drank- en horecawetvergunning of heeft u deze aangevraagd?

Bij nee dient u een horeca-exploitatievergunning aan te vragen.
Bij ja dient u de volgende vraag te beantwoorden:

- Heeft er in de afgelopen 6 maanden een incident plaatsgevonden welke gepaard ging met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en drugshandel in of bij uw inrichting waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

Bij ja, dan dient u een Horeca-exploitatievergunning aan te vragen.
Bij nee, dan komt u in aanmerking voor de vrijstelling en hoeft geen horeca-exploitatievergunning aan te vragen.

De vergunning kan geweigerd worden in het belang van:

1. De openbare orde
2. De openbare veiligheid
3. De volksgezondheid
4. De bescherming van het milieu

Gang van Zaken

1. De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat u open wilt, aangevraagd te worden.
2. Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Een horecabedrijf openen zonder een geldige exploitatievergunning is niet toegestaan!

 

Bij de aanvraag dient u de volgende stukken en documenten te leveren:

  • Tekening op schaal
  • Kopie legitimatie exploitant
  • Huur- / koopcontract
  • Kopie legitimatie van de eventuele gevolmachtigden

Kosten

Aanvraag vergunning : € 120,00