Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren binnen de bebouwde kom? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Omschrijving

Met de ontheffing krijgt u een tijdelijke vrijstelling op het verbod van vervoer van gevaarlijke stoffen. Neemt u voor het aanvragen van een ontheffing contact op met de gemeente, unit Vergunningen.

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom, heeft u een ontheffing nodig.