Terug naar 100

Vier PMD-containers op een rij.

‘Terug naar 100’ is de naam die de gemeente De Bilt heeft gegeven aan de nieuwe, intensievere manier van afval inzamelen die per 2018 is ingevoerd. Doel hiervan is om in het jaar 2020 de hoeveelheid restafval te hebben gehalveerd, van 200 naar 100 kilo per persoon per jaar.

De Bilt is een gemeente met iets meer dan 42.000 inwoners en ongeveer 19.000 huishoudens. Jaarlijks leveren deze veel afval op, afval dat nog meer aan de bron gescheiden kan worden en dan geen afval, maar een waardevolle grondstof is. De gemeente wil de landelijke doelstelling voor het afval- en grondstoffenbeleid volgen en een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 nastreven.