Resultaten enquête kapbeleid

Van 19 juni tot en met 26 juli 2019 was het mogelijk om de enquête over het kapbeleid van De Bilt in te vullen.

Proces

De resultaten van de enquête gebruiken wij in de evaluatie van het huidige kapbeleid. Die evaluatie helpt de gemeenteraad om te besluiten of het kapbeleid moet worden aangepast. We vragen de gemeenteraad kaders vast te stellen. Binnen deze kaders schrijven we het nieuwe kapbeleid. Het nieuwe kapbeleid wordt vastgesteld door het college van burgmeester en wethouders. We verwachten dat het nieuwe kapbeleid per 1 januari 2021 het huidige beleid vervangt.

Hieronder vindt u de resultaten van de enquête per onderwerp. Open antwoorden zijn hier om privacy redenen niet weergegeven. Die wegen wel mee in de evaluatie. Alleen toelichtingen die vaker naar voren kwamen zijn bij de resultaten samengevat.

Deelnemers aan de enquête

De enquête is door 803 deelnemers (respondenten) ingevuld, waarvan:

  • 71% de gehele enquête heeft afgerond
  • 97,6% inwoner van de gemeente De Bilt is
  • 75% aangeeft geen ervaring te hebben met het kapbeleid zoals dat nu geldt
Kaart met de postcodegebieden. Tekst is uitgeschreven.
Scroll de tabel om meer te zien
Postcodegebied Aantal deelnemers    
3515 2    
3615 10    
3623 1    
3712 1    
3721 159    
3722 56    
3723 280    
3724 2    
3727 1    
3731 59    
3732 57    
3733 1    
3734 1    
3735 1    
3737 20    
3738 53    
3739 50    
3972 1    
Onbekend 48    
Totaal 803    

Blijf op de hoogte

Op 13 februari en 10 maart 2020 zijn de kaders voor het nieuwe kapbeleid besproken in de Commissie Openbare Ruimte. De kaders voor het nieuwe kapbeleid worden in september behandeld in de raadsvergadering. Zodra de kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad gaat de gemeente het beleid schrijven. Dit doet de gemeente aan de hand van de kaders. Het beleid wordt vervolgens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.