Wethouder drs. A.E. (Anne) Brommersma

Wethouder Anne Brommersma

Portefeuille

  • Duurzaamheid (energietransitie particuliere bouw, circulaire economie)
  • Burgerparticipatie
  • Werk en inkomen
  • Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
  • Natuur- en milieu
  • Coördinatie beheer openbare ruimte
  • Gebiedswethouder: De Bilt (inclusief beheer openbare ruimte)
  • Verkeer en Mobiliteit
  • Recreatie en Toerisme

Politieke partij: GroenLinks

E-mailadres: a.brommersma@debilt.nl

Vervanger: wethouder M.C.T. Bakker-Smit

Telefoon: 030 - 228 95 68