Wethouder drs. A.E. (Anne) Brommersma

Portefeuille

 • Duurzaamheid (energietransitie particuliere bouw, circulaire economie)
 • Burgerparticipatie
 • Werk en inkomen
 • Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
 • Natuur- en milieu
 • Coördinatie beheer openbare ruimte
 • Gebiedswethouder: De Bilt (inclusief beheer openbare ruimte)
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Recreatie en Toerisme

Politieke partij: GroenLinks

E-mailadres: a.brommersma@debilt.nl

Vervanger: wethouder M.C.T. Bakker-Smit

Telefoon: 030 - 228 95 68

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Zij kijkt hoe de gemeente u met uw ideeën en initiatieven op weg kan helpen.

Wethouder Brommersma is kernwethouder van De Bilt. Bekijk het overzicht van de spreekuren om te weten wanneer en waar het spreekuur wordt gehouden. 

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht (AVU) - ongeveer 4 dagdelen per jaar (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) - 5 dagdelen per jaar (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug -  1 dagdeel per 2 maanden (onbezoldigd)
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders BIGA groep B.V. - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD) - tijdbeslag: n.v.t.(onbezoldigd)

Geen