Wethouder drs. D.M.P.G. (Dolf) Smolenaers

Portefeuille

 • Financiën
 • Wonen
 • Beheer vastgoed en accommodaties
 • Duurzaamheid (energietransitie gemeentelijke en sociale bouw)
 • Kunst en cultuur
 • Project: herontwikkeling gemeentelijke locaties
 • Gebiedswethouder: Groenekan en Hollandsche Rading (inclusief beheer openbare ruimte)
 • Project: Centrumplan & Stationsgebied
 • Monumenten

Politieke partij: D66

E-mailadres: d.smolenaers@debilt.nl

Vervangers: wethouder A.E. Brommersma, wethouder M.C.T. Bakker-Smit en burgemeester S.C.C.M. Potters (afhankelijk van de portefeuille)

Telefoon: 030 -  228 95 71

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Hij kijkt hoe de gemeente u met uw ideeën en initiatieven op weg kan helpen.

Wethouder Smolenaers is kernwethouder van Groenekan en Hollandsche Rading. Bekijk het overzicht van de spreekuren om te weten wanneer en waar het spreekuur wordt gehouden. 

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug - 1 dagdeel per 2 maanden (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU) - 4 dagdelen per jaar (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V. - 1 dagdeel per jaar (onbezoldigd)
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - 1 dagdeel per jaar (onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)

 • Componist/producent ‘meneer geluid’ - 1 dagdeel per week (bezoldigd)