Wethouder J.A.E. (André) Landwehr

Wethouder André Landwehr

Portefeuille

  • Verkeer en mobiliteit
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet
  • Recreatie en toerisme
  • Project: centrumplan Bilthoven
  • Gebiedswethouder: Bilthoven (inclusief beheer openbare ruimte)
  • Monumenten

Politieke partij: VVD

E-mailadres: a.landwehr@debilt.nl

Vervanger: wethouder D.M.P.G. Smolenaers

Telefoon: 030 -  228 95 71