Wethouder mr. M.C.T. (Madeleine) Bakker-Smit

Portefeuille

  • Economie
  • Jeugdbeleid en jeugdzorg
  • Sport en gezondheid
  • Onderwijs
  • Dienstverlening
  • Gebiedswethouder: Maartensdijk en Westbroek (inclusief beheer openbare ruimte)
  • Ruimtelijke Ordening
  • Project: REP / IRP

Politieke partij: CDA

E-mailadres: m.bakker@debilt.nl

Vervanger: wethouder A.E. Brommersma

Telefoon: 030 - 228 96 37

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Zij kijkt hoe de gemeente u met uw idee├źn en initiatieven op weg kan helpen.

Wethouder Bakker is kernwethouder van Westbroek en Maartensdijk. Bekijk het overzicht van de spreekuren om te weten wanneer en waar het spreekuur wordt gehouden. 

  • Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD) - 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)
  • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Biga groep BV - tijdbeslag: n.v.t. (onbezoldigd)

Geen