Adviseur Ruimtelijke Strategie met aandachtsvelden Ruimte en Wonen

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan waarin je een bijdrage aan de samenleving kunt leveren en nieuwe carrièrestappen kunt maken? Een functie waarin je zelfstandig én vanuit een divers samengesteld team aan de slag gaat? Waarbij je zelf jouw balans tussen werk en privé kunt organiseren? Dat kan in De Bilt!

Wij zoeken:

 Adviseur Ruimtelijke Strategie met de aandachtsvelden ruimte (omgevingsvisie) en wonen voor 32-36 uur per week. Reageren kan tot en met 1 januari 2022.           

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen de gemeente De Bilt vormen. Men weet dat ze elkaar nodig hebben om de gemeente leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de ruim 42.000 mensen nog fijner te maken om daar te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ruim 200 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met ondernemers en burgers: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Onze organisatie is in ontwikkeling. We werken op dit moment nog actief aan het vergroten van het zelf organiserend vermogen van onze teams, en het inregelen van het ambtelijk opdrachtgeverschap in de interne organisatie. De teams bouwen zelfstandig aan hun teamplannen en zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaten die zij behalen. Daarin werken zij samen met de strategisch managers die fungeren als ambtelijke opdrachtgever op de inhoud. De teams zijn naast resultaat verantwoordelijk ook zelf aan zet voor alles wat zij daarvoor nodig hebben. 

Wie zoeken we?

We zoeken een ervaren adviseur op het gebied van ruimtelijke strategie, die voor ons de vertaling kan maken van de strategische beleidskaders, naar de doelen voor ruimtelijke ontwikkeling. Je zet hiermee de inhoudelijke kaders neer voor bestuur en de organisatie in brede zin. Voor deze functie doe je dat voor de specifieke aandachtsvelden Ruimte (Omgevingsvisie) en Wonen. Om dit te kunnen doen volg en verken je de beleidsmatige ontwikkelingen die in de toekomst van belang (kunnen) zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van De Bilt.  
Het betreft een nieuwe functie bij de gemeente De Bilt. 

Wat ga je doen?  

Zoals hierboven geschetst ligt de kern van het werk dus bij het ontwikkelen en neerzetten van de inhoudelijke kaders voor de ruimtelijke strategie voor bestuur en organisatie. Als Adviseur Ruimtelijke Strategie is dit primair een agenderende en vertalende rol. Dat doe je door:

 • De maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op het lokale, regionale, landelijke en Europees niveau vroegtijdig te duiden op consequenties voor het ruimtelijke beleid, en geeft daarover heldere adviezen aan het managementteam en bestuur. 
 • Je geeft invulling aan de bestuurlijke kaders, overziet het dynamische speelveld van de ruimtelijke ontwikkeling, weet welke vraagstukken en opgaven er liggen voor De Bilt en de teams in de gemeentelijke organisatie die daar aan werken. 
 • Je initieert integrale programma’s en projecten vanuit de omgevingsvisie binnen de beleidsvelden van het ruimtelijk domein, zoals wonen, mobiliteit, en economie. Dit gebeurt in samenspraak met de teams en het management. 
 • Je bent samen met de andere strategisch adviseurs verantwoordelijk voor een consistente en integrale ruimtelijke strategie, waarbij elk specifieke deskundigheid inbrengt op enkele van de genoemde beleidsvelden binnen het ruimtelijk domein. Dat is waar het om gaat. 
 • Je vervult een inhoudelijke voortrekkersrol op het gebied van strategieontwikkeling in het ruimtelijke domein en het levend houden daarvan. 
 • Je bewaakt en bevordert de integrale samenhang van alle beleidsvelden in de ruimtelijke ontwikkeling. 
 • Je hebt specifieke aandacht en verantwoordelijkheid voor de beleidsvelden ruimte (de Omgevingsvisie) en wonen binnen het ruimtelijk domein. 
 • Je maakt strategische trendverkenningen op het gebied van het ruimtelijk domein, (toekomstige) wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet en WKB en signaleert risico’s en kansen. 
 • Je evalueert en analyseert relevante ontwikkelingen die van invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van De Bilt en adviseert over consequenties en oplossingsrichtingen.
 • Je hebt een Programmaverantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat je de integrale inhoudelijke vertaling maakt van strategische opgaven naar de relevante operationele programma’s van de begroting. 
 • Je initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma’s en projecten en zet (bestuurlijke) processen in gang.
 • Je coördineert en vertegenwoordigt zo nodig de gemeente bij strategische opgaven bij integrale of themagerichte regionale en provinciale beleidsvormingsprocessen. 
 • Je fungeert als sparringpartner en adviseur voor bestuur(ders) en management voor de beantwoording van complexe integrale beleidsvraagstukken. 
 • Tenslotte fungeer je als inhoudelijk sparringpartner en steun voor de medewerkers in de verschillende teams bij interne, regionale of provinciale processen, opgaven of projecten in het ruimtelijke domein.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en kunt dit aantonen;
 • Minimaal 10 jaar relevante ervaring, kennis en affiniteit met complexe ruimtelijke vraagstukken;
 • Je hebt specifieke kennis en ervaring op de beleidsvelden Ruimte (Omgevingsvisie) en Wonen;
 • Je bent bevlogen, vernieuwend, doortastend, strategisch en resultaat/doelgericht;
 • Je bent bedreven in het verkennen, visievormen en trends koppelen aan de hedendaagse praktijk, waarbij je gebruik maakt van een relevant netwerk, regionaal en nationaal. 
 • Je hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de gemeentelijke organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits. 
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen van (deel)strategieën en het uitdragen en verdedigen hiervan. Dit geldt ook in het inschatten van de politiek bestuurlijke verhoudingen en de haalbaarheid van strategische adviezen. 
 • Tenslotte ben je een proactieve initiator en een daadkrachtige begeleider van (nieuwe) ontwikkelingen en processen.
 • Ervaring met werken in een zelforganiserend team is een pré.

Wat bieden wij?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een salaris van minimaal € 3.920,- bruto per maand (schaal 11A) en maximaal € 5.872,- bruto per maand ( schaal 12). Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek en zijn op basis van de cao Gemeenten. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. 

Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie of de procedure kun je inwinnen bij Robert-Jan de Wilde, Strategisch Manager, email r.dewilde@debilt.nl

Heb je interesse?

Enthousiast geworden om aan de slag te gaan bij de gemeente De Bilt? Solliciteer direct online via de onderstaande knop.
Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar Katja Joosten, HR Business Partner. Deze vacature blijft openstaan totdat de functie ingevuld is.

Solliciteer via Gemeentebanen

Tenslotte

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze organisatie. Daarom verwelkomen we diversiteit in onze organisatie. Of dat nu gaat om verschil in achtergrond, leeftijd, geaardheid, arbeidsbeperking of anderszins. Verschillen tussen collega’s geven variatie in bijvoorbeeld kennis, ervaring en kwaliteiten. Zo kunnen we het werk in, met én voor onze gemeente nog beter doen.

Deze vacature wordt zowel intern als extern tegelijkertijd uitgezet.

Delen? Ja graag!
Acquisitie? Nee, bedankt.