Concerncontroller

Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen; Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een grootstedelijke regio.

Gemeente De Bilt is het bloeiende middelpunt van de regio Utrecht, de ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken de 250 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie op dit moment actief in ontwikkeling. De afgelopen jaren is de ontwikkeling richting zoveel mogelijk opgaven- en gebiedsgericht werken ingezet en wordt gewerkt vanuit kleinere teams, met een heldere kernopdracht die intensief samenwerken.

Recent heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de organisatorische rol en positie van concerncontrol. Naar aanleiding daarvan is besloten een concerncontroller aan te trekken die concerncontrol in De Bilt professioneel gaat vormgeven. De functie van concerncontroller is nieuw in de organisatie.

De opgave - Wat ga je doen?

Als concerncontroller heb je een onafhankelijke positie. Je adviseert en ondersteunt het college, de gemeentesecretaris en directie over alle vraagstukken op het gebied van sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie. Om deze rol in De Bilt goed te kunnen vervullen neem je de organisatie mee in je visie op control en organiseer je de spelregels voor inrichting en beheersing van het systeem, met een scherp oog voor risicomanagement.

Inmiddels heeft een interim concerncontroller hiervoor de eerste zaken in de steigers gezet. Voor de nieuwe concerncontroller is het nu de uitdaging om hierop voort te bouwen en (concern)control verder te organiseren en professionaliseren in de organisatie.

Concreet betekent dit onder meer het volgende:

 • Je adviseert met een concern brede focus over haalbaarheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde en te voeren beleid, vanuit een onafhankelijke positie
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over kansen, bedreigingen en risico’s aan bestuur en directie
 • Je adviseert en ondersteunt het bestuur en de organisatie bij de doorontwikkeling van de planning & controlcyclus gericht op zowel strategisch bestuurlijk beleid als op een doelmatige beheersing van de bedrijfsvoering
 • Je adviseert en ondersteunt de directie ten aanzien van alle vraagstukken op het gebied van sturing en beheersing
 • Je bent verantwoordelijk voor het verder inrichten en doorontwikkelen van de VIC-functie ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording, waarbij je met de organisatie toe werkt aan een in control statement
 • Je bent gericht op externe trends en ontwikkelingen en de verbinding daarvan met de organisatie
 • Je werkt aan het versterken van control en het bewustzijn daarvan op alle niveaus in de organisatie
 • Je adviseert je bestuur en directie over het houden van grip op verbonden partijen
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van de directie
 • Je bent vertrouwenspersoon in het kader van de klokkenluidersregeling.

De inkleuring - Wie ben jij?

De gemeenschap in De Bilt is betrokken en kent een actieve politiek met een betrokken raad die graag goed geïnformeerd wordt. De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur met korte lijnen en een informele cultuur, medewerkers zijn loyaal en werken hard. In een omgeving waar bestuur, directie, uitvoering en inwoners nabij zijn, is het voor de concerncontroller de kunst om met gezag alle partijen aangesloten te houden. Je weet met je ervaring en kennis van de inhoud een goed en scherp gesprek te voeren over koers, doelstellingen en risico’s en hebt daarbij oog voor het resultaat én voor de relatie. Je bent kritisch, maar biedt ook hulp om ‘control en grip’ in de organisatie te versterken, je bent analytisch en denkt strategisch en bent ook hands on wanneer nodig. Met je overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit en communicatieve souplesse weet je concerncontrol stevig in de organisatie neer te zetten.

Om zowel in de politiek-bestuurlijke als ook in de organisatie-politieke dynamiek effectief te kunnen opereren, wordt van de concerncontroller verwacht dat deze niet alleen financieel vakinhoudelijk goed onderlegd is, maar een breed begrip van control heeft en over een uitgebreide
set aan competenties beschikt.

Functie-eisen en competenties

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Relevante opleiding (bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bedrijfskunde in een financiële richting)
 • Ervaring in een vergelijkbare functie bij een publieke organisatie
 • Kennis van bevoegdheden, wet- en regelgeving van gemeenten of zich hierin snel kunnen bekwamen
 • Aantoonbare affiniteit met een politiek-bestuurlijke omgeving.

Gezien de opgave die voorligt wordt gezocht naar een ervaren concerncontroller. De Bilt trekt echter ook graag talent aan dat zich verder wil ontwikkelen. Voor deze vacature worden daarom óók kandidaten die de potentie hebben om snel in de functie in te groeien van harte uitgenodigd te reageren. Hierbij wordt gedacht aan kandidaten die het beschreven profiel ‘raken’ en met een brede blik naar de vraagstukken kijken die bij een gemeente spelen en beschikken over stijlflexibiliteit in communiceren en handelen.

(Overige) Persoonskenmerken: onafhankelijk durven opereren, verbindend, en op samenwerking gericht (bruggenbouwer), prettig communicator en sociaal vaardig, ingewikkelde zaken eenvoudig kunnen uitleggen, initiatiefrijk en pro-actief, oplossingsgericht, denkend in mogelijkheden en in kansen, kritisch (gewetensrol) met een opbouwende en helpende houding, daadkrachtig en overtuigend, gezaghebbend, omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief, klantgericht, integer en betrouwbaar.

Wat biedt De Bilt?

Gemeente De Bilt biedt je de unieke kans om een nieuwe functie vorm te geven en concerncontrol in de organisatie professioneel te verankeren. Een mooie kans om met jouw bijdrage meer rust en richting in de organisatie te brengen en zo mede vormend te zijn voor het profiel van de organisatie!
De gemeente De Bilt is een organisatie waarbinnen mensen elkaar waarderen en respecteren. De balans tussen werk en privé wordt samen bewaakt. Je kunt je bij De Bilt verder ontwikkelen en collega’s in hun ontwikkeling ondersteunen. Er is veel vrijheid om je werk in te vullen. We werken momenteel aan het beter faciliteren van tijd- en plaats-onafhankelijk werken; de verwachting is dat dit in de loop van 2021 rond is. Elkaar ontmoeten in het goed bereikbare en toegankelijke gemeentekantoor blijft daarbij van belang.
Afhankelijk van opleiding en ervaring biedt De Bilt een salaris van min. € 4.777,- tot max. € 6.994,- (aanloopschaal 13/salarisschaal 14) bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het dienstverband is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van één jaar, met perspectief op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Naast het salaris is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat 17,05 % van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij ingezet worden voor het kopen van extra verlof, een opleiding, uitbetaling, etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

De procedure

De gemeente De Bilt wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met zaterdag 22 mei sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24 78 85 03

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken met de gemeente De Bilt vinden plaats op dinsdag 1 juni. Een eventueel vervolggesprek op maandag 7 juni. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.