Extern lid rekenkamercommissie

De gemeenteraad van De Bilt is op zoek naar een:

Extern lid rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. De commissie ondersteunt de gemeenteraad, maar is onafhankelijk en bepaalt haar eigen (onderzoeks)agenda. De afgelopen jaren deed zij o.a. onderzoek naar Jeugdhulp, Participatie en naar de samenwerking tussen raad, college en organisatie.

De leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd door de gemeenteraad. De gemeenteraad vindt het rekenkamerwerk belangrijk voor de publieke verantwoording van lokaal beleid. De commissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en wordt geadviseerd door twee gemeenteraadsleden.

Werkzaamheden

  1. Opstellen van een onderzoeksplan en bepalen van de onderzoeksonderwerpen, alsmede het voorbereiden en opstellen van een onderzoeksopzet voor de individuele onderzoeken
  2. Bewaken van de voortgang van het onderzoek (inclusief contact met de onderzoeksbureaus) en de daarmee verband houdende budgetten
  3. Communicatie richting de gemeenteraad
  4. (Mede-)schrijven van en zorgdragen voor rapportages van de rekenkamercommissie en in voorkomende gevallen zelf uitvoeren van onderzoek

Competenties

  1. Interesse in de maatschappij en het functioneren van de lokale overheid;
  2. Ervaring met het doen of begeleiden van (rekenkamer)onderzoek;
  3. Goede communicatieve vaardigheden en een positief kritische grondhouding;
  4. Oog en ideeën voor een vernieuwende manier van onderzoek en verslaglegging;
  5. HBO of WO werk- en denkniveau, met een proactieve houding.

Tijdsbeslag en vergoeding

De commissie vergadert 9 à 10 keer per jaar. Conform de door de raad vastgestelde verordening op de Rekenkamercommissie, is de maandelijkse bruto vergoeding €281,28. Voor eigen kleinschalig onderzoek is in afspraak met de RKC een (beperkte) aanvullende vergoeding mogelijk. 

Het lidmaatschap vraagt een tijdsbesteding van 6 tot 8 uur per maand. Reiskosten worden vergoed op basis van een reële declaratie. 

Benoeming vindt plaats voor een periode van 6 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Onverenigbaarheden

Leden vervullen geen functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente De Bilt en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg kunnen staan.

Procedure

Reageren kan tot en met vrijdag 17 februari 2023. Richt u daartoe een motivatiebrief inclusief recent CV aan de gemeenteraad van de gemeente De Bilt. Dit kan via het mailadres raadsgriffie@debilt.nl.  

De selectiegesprekken worden gepland op maandag 27 en dinsdag 28 februari (1e gesprekken, digitaal) en op 7 maart (2e gesprekken, fysiek) in de avond. 

Informatie over de Rekenkamercommissie vindt u op de pagina Rekenkamercommissie.

Algemene informatie

Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is.