Europese verkiezingen op 23 mei

Op 23 mei vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem.

Deze procedure verloopt via de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Registratie niet-Nederlandse Europeanen

Wilt u in het land van herkomst stemmen voor de Europese verkiezingen? Dan hoeft u niets te doen, tenzij u zich al eerder in Nederland heeft geregistreerd. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente.

Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd? Print het registratieformulier (Model Y32) en stuur het formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Gemeente De Bilt
Gemeentewinkel
Antwoordnummer 43
3720 VB Bilthoven

Registratieformulieren (model Y32)