Vergeet uw identiteitsbewijs niet!

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Bij de verkiezingen mag u uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 16 maart 2022 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 17 maart 2017” of elke latere datum.

Let op: De regeling dat u een verlopen identiteitsbewijs mag gebruiken, geldt alleen in het stembureau. In alle andere gevallen hebt u een geldig document nodig. Ook als het om verkiezingszaken gaat. Voor het aanvragen van een vervangende stempas hebt u bijvoorbeeld wél een geldig identiteitsbewijs nodig.