Iemand machtigen om voor u te stemmen

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

Dit kan op twee manieren: via de volmacht op uw stempas of via een schriftelijk volmachtsbewijs.

Onderhandse volmacht (via uw stempas)

U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. U doet dit door de achterkant van uw stempas in te vullen. Degene die voor u gaat stemmen, moet kiesgerechtigd zijn in de gemeente De Bilt. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen.

De persoon die voor u gaat stemmen moet op 20 maart 2019 meenemen naar het stembureau:

  • De compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend
  • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet, zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau
  • Zijn eigen stempas
  • Zijn eigen identiteitsbewijs

Let op: deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Kunt u de stempas niet omzetten in een volmachtbewijs? Bijvoorbeeld omdat u de stempas nog niet heeft en u in buitenland verblijft? Dan kunt u stemmen via een schriftelijk volmachtsbewijs.

Vul het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen in. Degene die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 348 KB) docreader

U kunt dit formulier ook telefonisch aanvragen via 030 - 228 94 11 of ophalen bij de informatiebalie van het gemeentehuis in Bilthoven.

Stuur het formulier naar:

Gemeente De Bilt
Gemeentewinkel
Antwoordnummer 43
3720 VB Bilthoven

U kunt het formulier niet naar ons mailen omdat er privacygevoelige informatie in staat.

De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op zijn laatst 15 maart 2019 hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over doet.

De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen tijdens het stemmen. Let op. Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.