Ik kan niet zelf stemmen op 22 november

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

U laat een ander persoon voor u stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen. U ontvangt uw stempas uiterlijk 27 oktober 2023. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent, dan kunt u schriftelijk een volmacht aanvragen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u nu al aanvragen. U hoeft niet te wachten totdat u uw stempas heeft ontvangen.

Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk op 17 november 2023 vóór 17.00 uur door ons ontvangen zijn. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgevoegd. Maak een veilige kopie via de kopie ID-app

Aanvraag schriftelijke volmacht (pdf, 79 KB)

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

  • per e-mail versturen naar verkiezingen@debilt.nl, of
  • per post naar gemeente De Bilt, team Verkiezingen, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Zorg ervoor dat uw formulier volledig is ingevuld en voorzien van zowel uw handtekening als van de gemachtigde. Ook voegt u een kopie of scan van zowel uw identiteitsbewijs als van de gemachtigde bij.

U kunt ook aan de balie van team Gemeentewinkel schriftelijk een volmacht aanvragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Deze aanvraag moet u wel persoonlijk doen, en vóór 17 november 2023 om 17.00 uur.

Let op : als u een volmacht heeft aangevraagd, dan kunt u niet meer met uw originele stempas stemmen.

Onderhandse volmacht

U kunt ook iemand anders machtigen door de achterzijde van uw stempas in te vullen. Dit heet een onderhandse volmacht.

Om een onderhandse volmacht te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas dat daarvoor is bestemd. U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen.

Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente als u woont. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een identiteitsbewijs of een kopie daarvan tonen van u. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van u ook via smartphone of tablet tonen. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.