Kandidatenlijsten

Op 1 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten onderzocht. Er zijn geen verzuimen geconstateerd.

Bekijk de kandidatenlijsten (pdf, 779 KB)

Geldigheid en nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente De Bilt maakt, ingevolgde artikel l 4, l 11 en l 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur, in een digitale zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidaten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.