Over het tellen van de stemmen

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen. Belangstellenden kunnen bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn. De voorzitter bewaakt de orde tijdens het tellen.

Meer informatie zie website van de Kiesraad