Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf kunt gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Geef uw volmacht alleen af als u dit zelf wilt en alleen aan iemand die u vertrouwt. Het is verboden om u actief te benaderen met de vraag of u een volmacht af wilt geven, dit wordt ronselen genoemd.

Normaal gesproken mag een kiezer, naast zijn eigen stem, twee volmachtstemmen uitbrengen. Vanwege de corona maatregelen mogen er deze verkiezingen drie volmachtstemmen naast de eigen stem worden uitgebracht. 

De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. U mag geen volmacht verlenen in een stemlokaal.