Uitleg over uw stempas

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uw stempas wordt al in week 8 (uiterlijk 26 februari) thuisbezorgd.

Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Op uw stempas staat geen adres meer van het dichtstbijzijnde stembureau. U kunt in een stembureau naar keuze binnen de gemeente uw stem uitbrengen.