Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren de stembureaus geopend voor de Provinciale verkiezingen en de verkiezingen van het algemeen bestuur van de waterschappen.

Van de 32.783 mensen in onze gemeente die mogen stemmen hebben 22.199 (67.7 %) mensen hun stem uitgebracht.

Lijstnummer Politieke partij Stemtotaal
1 VVD 4.210
2 D66 2.480
3 CDA 2.006
4 PvdA 1.683
5 PVV 910
6 SP 811
7 GroenLinks 3.481
8 ChristenUnie 1.145
9 PvdD 1.212
10 SGP 817
11 50PLUS 561
12 DENK 137
13 U26 Gemeenten 390
14 FvD 2.245

Totaal aantal stemmen

Stemsoort Aantal
Totaal aantal geldig op een kandidaat uitgebrachte stemmen 22.088
Aantal ongeldige stembiljetten 66
Aantal blanco stembiljetten 45
Totaal aantal stembiljetten in de stembus 22.199

Uitslagen waterschapsverkiezingen

De waterschappen maken zelf de uitslagen bekend. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de waterschappen:

OSV totaaltellingen