Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Provinciale Staten Verkiezing

Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden, waarbij de leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die de  waterhuishouding verzorgt. In de gemeente De Bilt worden voor drie waterschappen verkiezingen georganiseerd: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het waterschap Vallei en Veluwe (VV) Bij deze verkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur gekozen.

Drie verschillende waterschappen

U ontvangt een stempas (rond 20 februari) voor het waterschap waarin u woont. Uw stem voor deze verkiezing kunt u alleen uitbrengen in een stembureau binnen uw waterschap in de gemeente De Bilt. In het overzicht stembureaus staat dit aangegeven.

Vergeet uw identiteitsbewijs niet!

Bij de verkiezingen mag u een identiteitsbewijs uit Nederland of een ander EU-land gebruiken dat op 20 maart 2019 (de dag van de verkiezingen) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 21 maart 2014” of elke latere datum. U mag ook een verblijfsdocument gebruiken.