Adviseur Inrichting openbare ruimte

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt.  
Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk.

Als dit je aanspreekt, ben jij misschien wel onze nieuwe:

Adviseur Inrichting Openbare Ruimte
met affiniteit op het gebied van groen
voor 36 uur per week

Je thuisbasis is het gebiedsteam Bilthoven. Je werkt echter nauw samen met de regisseurs gebiedsbeheer en (beleids-)adviseurs binnen en buiten dit gebiedsteam.

Wat verwachten we van jou?

In deze functie ga je aan de slag met integrale vraagstukken over de inrichting van de openbare ruimte. Je levert een bijdrage aan een samenhangend beleid op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. In samenhang met andere opgaven die we als gemeente te realiseren hebben op het gebied van onder andere duurzaamheid (klimaatadaptatie) en bereikbaarheid. Je adviseert daarbij aan directie, college, raad en andere teams.

Belangrijke thema’s voor de korte en middellange termijn zijn het groenrenovatiebeleid en de doorontwikkeling van het afvalbeleid. Je managet het adviesproces en levert een actieve bijdrage in de verdere vormgeving van het gebiedsgericht werken. Daarbij is het verbinden van initiatieven van burgers en ondernemers aan onze gemeentelijke opgaven is een belangrijk aspect van je werk. Dat doe je met een brede blik, (generalistische) kennis van zaken en een hands-on-mentaliteit. Je kent de betrokken partijen, weet wat er speelt en verbindt partijen en neemt daarin de beheerders van de buitenruimten goed mee. Je levert input bij de omgevingsvisie en denkt in kansen en oplossingen.

Wat heb je daarvoor nodig?

  • Je hebt een relevant HBO diploma (bij voorkeur Cultuurtechniek/management buitenruimte)
  • Je hebt enkele jaren ervaring met advisering in de openbare ruimte en affiniteit met groen
  • Je bent een omgevingsbewuste en politiek sensitieve medewerker die zich thuis voelt in meerdere rollen: adviseur en regisseur
  • Je bent communicatief vaardig en goed in staat politiek/bestuurlijke afwegingen te vertalen en in gesprek te gaan met  collega’s en bewoners
  • Je schrijft helder en je kunt zaken goed overbrengen op verschillende typen publiek
  • Je werkt planmatig en resultaatgericht
  • Je zoekt samenwerking en ziet de meerwaarde van een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Je denkt vanuit de gedachte van participatie/samenwerking en vanuit deze gedachte communiceer je met anderen
  • Je bent instaat om proactief in te spelen op mogelijkheden die zich voor doen en kunt initiatieven mee op gang helpen.

Wat bieden wij je?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling in een dynamische werkomgeving met korte lijnen en een prettige werksfeer. Voor deze functie geldt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.591,- (aanloopschaal 9) en maximaal € 4.225,-  (functieschaal 10) bruto per maand. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Heb je nog vragen

Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Caro Hollebeek, gebiedsmakelaar, 030 228 91 90 of 06 38 32 83 75.

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct online tot 7 maart 2019 via Gemeentebanen.
 
Er vindt gelijktijdig in- en externe werving plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.